Klinikum Stephansplatz

Stephansplatz 3
20354 Hamburg
Deutschland